Infekční bovinní rhinotracheitida

Infekční bovinní rhinotracheitida
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 19.12.2008 - 11:39 | Shlédnuto: 2909x

IBR (IPV)

 

-         jedna z příčin hromadně se vyskytujícího respiračního syndromu

-         vnímavý je skot a divoce žijící přežvýkavci

-         virus může perzistovat v organismu zvířete, které prodělalo infekci (šiřitel)

 

 

Původce: herpesvirus

- pasážováním se zvyšuje jeho virulence

 

Klinické příznaky:

4 formy:

1. respirační (oculorespiační) – u mladého skotu nejčastěji ve věku 3 -7 měsíců, horečka,               kašel, serózní později mukózní až purulentní výtok u nozder, zánět spojivek

2. vulvovaginální – u dospělých krav, lokální změny vaginy a prepucia, petechiální krváceniny a pustulky, může docházet i k abortům (nejčastěji v 5 – 6 měs. gravidity)

3. generalizovaná – postihuje telata v prvních dvou týdnech stáří, rychlý vzestup teploty, ulcerace na sliznici dutiny ústní, slezu, střeva a jater, vysoká mortalita

4. nervová – zánět mozku a mozkových plen, vyskytuje se také nejčastěji u telat

 

Diagnóza:

-         klinické příznaky

-         serologické vyšetření

 

Terapie:  pouze symptomatická

 

Ozdravovací program v České republice:

Povinný bude od 1.1.2006

 

Z hlediska promořenosti se chovy dělí na:

  1. stáda prostá
  2. klidová ohniska
  3. stáda neprošetřená

 

Pro ozdravení se předpokládá využití následujících metod:

     A. Eliminační bez vakcinace (v chovech do 10% positivních)

-         vstupní sérologické vyšetření (zvířat starších 6 měs.)

-         vyřazení všech sérologicky pozitivních kusů (jednorázově nebo do určitého termínu

-         provedení stanovených vyšetření

 

  1. Eliminační s vakcinací markerovou vakcínou

-         vstupní sérologické vyšetření zvířat starších 6 měs.

-         vakcinace zvířat starších 6 měs .+ revakcinace za 3 – 4 týdny, průběžná vakcinace a revakcinace telat nad 6 měs.

-         další cyklické revakcinace v intervalech 6 měsíců

-         ukončení revakcinací po vyřazení  posledního sérologicky pozitivního zvířete

-         provedení stanovených vyšetření za účelem prohlášení hospodářství za úředně prosté IBR

 

 

  1. Radikální  - likvidace všech zvířat v hospodářství jejich poražením na jatkách

-         vstupní sérologické vyšetření

-         jednorázové nebo postupné (do stanoveného data) vyřazení zvířat na jatka

-         mechanická očista a desinfekce objektů

-         ustájení několika kusů předem testovaných serologicky negativních  indikátorových zvířat, po 4 -6 týdnech se tato zvířata opět sérologicky vyšetří

 

Prohlášení stáda za úředně prosté IBR.

3 sérologická vyšetření krevních vzorků

- první po vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete ze stáda

- druhé za 4 týdny

- třetí za 6 měsíců