Klíš?ata

Klíš?ata
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 17.12.2008 - 23:17 | Shlédnuto: 1716x

 

Klíš?ata patří mezi nejčastější vnější parazity u psů
 
Klíště je celosvětově se vyskytující parazit. Psi v Evropě mohou být napadeni jedenácti různými druhy klíš?at. Jejich biologie, ekologie, výskyt a role jako přenašeče onemocnění se však výrazně liší. Všechny druhy klíš?at v Evropě, parazitující u psů, patří mezi trojhostitelská klíš?ata, to znamená že různá vývojová stadia tohoto parazita (larva, nymfa a dospělec) sají krev u různých živočichů, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu onemocnění z rezervoárového savce (hlodavec) na psa nebo člověka. Pes a člověk bývá nejčastěji napadán dospělci klíš?at.

Ixodes ricinus
V České republice vzhledem ke klimatickým a vegetačním podmínkám nejčastěji se vyskytující druh.
Výskyt tohoto klíštěte je vázán na listnaté nebo smíšené lesy s bohatým podrostem a hustou vrstvou trávy a spadaného listí. Sezónní aktivita tohoto klíštěte začíná v březnu a končí v říjnu, s nejvyšším výskytem na přelomu měsíců května a června a měsíců srpna a září. Preference hostitele se liší velikostí vývojového stádia klíštěte, larvy upřednostňují malé hlodavce (myši, potkany, rejsky), nymfy srnčí zvěř, ježky a ptáky a dospělci preferují větší savce jako je jelen, člověk a pes. Klíště Ixodes ricinus je nejdůležitějším přenašečem Lymské boreliózy a viru klíštěcí encefalitidy.

Ixodes hexagonus (klíště ježčí), Ixodes canisuga (klíště liščí)
Výskyt těchto druhů klíš?at je vázán na nory a hnízda svých hostitelů (ježek, liška), tato klíš?ata se téměř nevyskytují v travních porostech. K masivnímu napadení všemi vývojovými stadii dochází nejčastěji u norníků, kteří se dostanou do nor jejich hostitelů. Tato klíš?ata jsou přenašečem Lymské boreliózy.

Dermacentor recitulatus (piják lužní)
Tento druh klíštěte je u nás poměrně hojně rozšířen v lužních lesích a mokřinách okolo bažin řek a rybníků. Dermacentor reticulatus je velmi vhodným přenašečem původce Babesiózy.

Rhipicephalus sanguineus
Toto klíště vyžaduje vyšší teplotní optimum, proto se přirozeně vyskytuje ve státech okolo středozemního moře. S vyšší intenzitou cestování lidí se psy do jižních krajů se tento druh klíštěte vyskytuje stále více severněji, také v České republice. Pro přežití a rozmnožování tohoto druhu je nezbytná vyšší teplota, proto se v našich podmínkách nachází nejčastěji v bytech a psích kotcích, zvláště v místech, kde zvíře odpočívá či spí. Rhipicephalus sanguineus je přenašečem původců nebezpečných onemocnění Babesiózy, Ehrlichiózy, Hemobartonelózy, Hepatozoonózy a Ricketsiózy. 

 Klíštěcí paralýza
Kromě nebezpečných patogenů přenášených klíš?aty je popsána intoxikace, která je způsobena klíštěcím toxinem. Samičky klíš?at rodu Dermacentor a Ixodes produkují neurotoxin, který při masivním napadení samičkami klíš?at způsobuje ochrnutí pánevních končetin, které postupuje směrem k hlavě. Smrt je následkem ochrnutí dýchacích svalů. Terapií je promptní odstranění klíš?at a podpora životních funkcí. 
      
  K nakažení dochází v průběhu sání klíštěte, ale až po určité době po přisátí (asi 2 hodiny), proto je důležité včasné odstranění nalezených klíš?at.
      Všechny tyto nemoci jsou velmi nebezpečné pro psy i člověka. Jejich nebezpečnost je dána trvalým poškozením orgánů a imunitního stavu postižených jedinců, obtížnou a ve většině případů pozdě stanovenou diagnózou a ne vždy efektivní terapií těchto chorob.
      Prevence napadení klíš?aty je nejjednodušší a nejefektivnější metodou jak bránit vzniku výše popsaných chorob.
      Na našem trhu existuje široká nabídka antiparazitik. Z aplikačních forem se nejvíce osvědčily antiparazitární obojky s práškovou technologií a preparáty spot-on. Většina těchto preparátů zabijí klíš?ata kontaktem s ošetřenou srstí nebo až po přisátí, tento způsob působení není vždy dostatečný pro prevenci přenosu výše uvedených chorob. Důležitou charakteristikou antiparazitik z preventivního hlediska je repelentní účinek preparátu, který většinu klíš?at odpudí ještě před napadením nebo při kontaktu s ošetřenou srstí. U loveckých psů je ještě důležité zdůraznit, aby se účinnost těchto preparátů nesnižovala stykem s vodou.
      Společnost Bayer AG (www.bayer-veterina.cz) je leader ve vývoji antiparazitik pro malá zvířata, její obojky Kiltix® a Bolfo® mají dlouhou tradici v ošetřování psů před vnějšími parazity. V nedávné době Bayer AG vynalezl spot-on preparát s kombinací látek imidocloprid a permetrin, který jako jediný ve studiích prokázal dostatečnou repelenci, která zabránila přenosu Lymské boreliózy po aplikaci Borelia pozitivních klíš?at na testované psy.
      Klíš?ata a nemoci jimi přenášené jsou vážným zdravotním rizikem pro lovecké psy, ale v dnešní době díky moderním antiparazitikům je možné tento problém efektivně kontrolovat.