Pastevní tetanie

Pastevní tetanie
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 26.12.2008 - 20:53 | Shlédnuto: 3919x

Pastevní tetanie

 

*   bahnice 6 – 4 týdny před a 2 týdny po porodu

*   vyskytuje se na jaře a na podzim po vyhnán na mladou pastvu

 

Příčiny:

*   mladé kultury (tráva, obilí)

*   nevyrovnaný obsah Na a K, nedostatek Mg

*   zvýšený obsah K vyvolává zvýšenou tvorbu amoniaku v předžaludcích, což nepříznivě ovlivňuje vstřebávání Mg

*   dochází ke zvýšení K v séru a k porušení iontové rovnováhy v séru – zvýšená nervosvalová dráždivost

 

Klinické příznaky:

*   neklid, vrávorává chůze, záškuby víček, klonické až tonické křeče

*   bezvědomí, snížená až vymizelá povrchová citlivost

*   úhyn – udušení

 

Terapie:

*   aplikace preparátů Mg, Ca + glukóza

*   dále lehce štěpitelné glycidy v KD