Předoperační laboratorní vyšetření

Předoperační laboratorní vyšetření
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 22.12.2008 - 17:28 | Shlédnuto: 911x

PŘEDOPERAČNÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

 

Minimální vyšetření

Při každé anestezii by měly být u daného pacienta stanoveny následující parametry nebo? mohou napovědět o jeho celkovém stavu.

a) Celková bílkovina

b) Hematokrit.

c) Hemoglobin

 

Doplňková vyšetření pro pacienty se zvýšeným rizikem

a) Krevní obraz

b) Arteriální krevní plyny

c) Faktory srážlivosti krve

 

Parametry pro jednotlivé orgánové dysfunkce a onemocnění

a) Elektrolyty – sodík má hlavní význam v udržování osmolality organismu, hyponatremie může prodlužovat probouzecí fázi anestezie, chloridy mají vliv při udržování ABR, hypochloremie může navodit vznik alkalózy. Kalium je jedním z nejdůležitějších anesteziologických prvků – hyperkalémie vede k bradykardii a selhání srdce, hypokalemie na myokardu navozuje vznik ektopických ventrikulárních extrasystol, mimo to zesiluje a prodlužuje účinek periferních nedepolarizujících myorelaxancií (kuraremimetik).

b) Močovina a kreatinin – jejich hladina napovídá o úrovni ledvinné glomerulární filtrace. Kreatinin je důležitějším prognostickým parametrem než močovina, poněvadž není ovlivněn ostatními vlivy tak, jako močovina.

c) ALT (alaninaminotransferáza) – poukazuje na akutní poškození jater, ostatními parametry pro stanoveníjaterních funkcí jsou alkalická fosfatáza (ALP), celkový bilirubin a albumin s globulinem (i při poškození 85 % jater však mohou být tyto parametry v normě). Jaterní parametry je nutno kontrolovat především proto, že většina anestetik se metabolizuje nebo vylučuje játry (s výjimkou některých inhalačních).

 

Vyšetření moče

Specifická hmotnost a screeningové testy (pH, bílkovina, aceton, bilirubin, krev, hemoglobin) nás informují o stavu ledvin a celého vylučovacího aparátu, kterým většina anestetik organismus opouští.