Přesunutí slezu

Přesunutí slezu
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 19.12.2008 - 16:21 | Shlédnuto: 2141x

Přesunutí slezu (Dyslocatio abomasi)

 

            Vyskytuje se především v chovech s vysokou mléčnou užitkovostí. Možné je přesunutí jak vpravo tak vlevo. Častěji se však vyskytuje přesunutí vlevo (v poměru zhruba 7 :1).

 

Příčiny:

Vlivů podílejících se na vzniku tohoto onemocnění je několik, a k přesunutí dojde  při jejich  vzájemném spolupůsobení. Jedná se tedy o chorobu polykauzální. Nejdůležitější vlivy podílející se na jejím vzniku jsou:

-         genetická predisposice u vysokoprodukčních dojnic

-         stav po porodu

-         nedostatečný příjem Ca

-         nedostatek hrubé vlákniny v krmné dávce

-         dále pak hypokalémie, ketóza, metritidy, mastitidy

 

Patogeneze:

-         hypotonie až atonie slezu

-         nahromadění plynů a dilatace slezu

-         přesun slezu mezi bachor a stěnu břišní

-         při přesunu do pravé poloviny břicha, dojde obvykle k torzi

 

Klinické příznaky:

-         výskyt do 8 týdnů po porodu nejčastěji 4-5. týden

-         náhlý a výrazní pokles laktace

-         nechutenství různého stupně

-         snížená motorika předžaludků

-         metalické ozvy nad přesunutým slezem (metoda auskultace a perkuse)

-         zastavení  kálení nebo průjem,

-         acidurie, ketourie, hematurie

 

Diagnóza:

-         klinické vyšetření

-         vyšetření moči

-         vyšetření mléka (ketourie)

 

Léčba:

  1. konzervativní – medikamentózní (Calcium, vagomimetika, glukóza)

                              - vyvazování a válení

2.   chirurgická – kolíčková metoda

                         -  laparotomické metody