Příprava k operaci

Příprava k operaci
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 22.12.2008 - 17:45 | Shlédnuto: 1154x

Hladovka

Z důvodu prevence emeze a možné aspirace zvratků (riziko aspirační pneumonie) v peri- i pooperačním období zvíře nekrmíme nejméně 12 hodin před anestézií. Většinou se ponechává volný přístup k vodě, i když někteří autoři doporučují nepodávat vodu 3-4 hodiny před premedikací. Výjimkou jsou operace na tlustém střevě, které vyžadují hladovku 48 hodin a někdy enterální aplikaci antibiotik (kanamycin, neomycin, nebo penicilin G). U mladých jedinců dlouhodobější hladovku rozhodně nedoporučujeme, protože může navodit hypoglykémii.

Vyprázdnění obsahu střev a močového měchýře

Zvíře před operací vyvenčíme, popřípadě vyprázdníme obsah kolonu klysmatem a obsah močového měchýře vybavíme v celkové anestézii manuálně, popřípadě katetrizací.

Příprava operačního pole

Za normálních okolností osídluje u psů a koček povrchové zrohovatělé vrstvy kůže a chlupové váčky rezidentní flóra, k níž patří Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp. a Pityrosporon spp., a přechodně se vyskytující patogeni, jako je Staphylococcus aureus, S. intermedius, E.coli, Streptococcus spp., Enterobacter spp. a Clostridium spp. Riziko infekce operační rány během chirurgického zákroku se snažíme omezit přípravou operačního pole k aseptické operaci (viz Nečas, A.: Příprava pacienta k operaci, příprava operačního pole. Sborník semináře Vetinform 2001). Pacienta s příliš špinavou srstí je třeba den před operací vykoupat, popřípadě jej zbavit ektoparazitů.