Salmonelózy drůbeže

Salmonelózy drůbeže
Autor: MVDr Miroslava Jirková | Datum: 20.12.2008 - 18:22 | Shlédnuto: 3391x

    Salmonelózy drůbeže

 

Akutně probíhající střevní infekce vyvolaná zárodky rodu Salmonella. U malých kuřat probíhá jako sepse označovaná jako – pulorová nákaza, u dospělých jedinců jako chronické onemocnění označované jako tyfus drůbeže. Drůbež zůstává trvalými vylučovateli salmonel.

 

 

      Pulorová nákaza (Bílá úplavice kuřat)

 

Akutně probíhající sepse s doprovodným bělavým průjmovým trusem.

 

Původce: Salmonella gallinarum – tyčinka gram negativní

 

 

 

Přenos:

Ø       vertikální

Ø       horizontální                 - aerogenně

                                    - perorálně

 

Klinické příznaky:

Ø       při nakažení transovariálně od infikovaných nosnic dochází k embryonálnímu odumření během inkubace.

Ø       dojde-li k vylíhnutí nakažených kuřat, nakazí se zdraví jedinci aerogenně nebo perorálně.

Ø       projeví se 3 - 7 den po vylíhnutí. Apatie,  zimomřivost, bělavý průjem způsobený vylučováním kyseliny močové, ulpívají kolem kloaky.

 

 

 

PA nález:

Ø       nevstřebaný žloutkový váček, dilatace žlučového měchýře, degenerace, krváceniny a drobné nekrózy na játrech. Krváceniny na epikardu, hydroperikarditis. Ve střevech záněty.

 

Diagnóza:

Stanoví se na základě vyšetření:                     - epizootologického

                                                                        - klinického

                                                                        - patologického

                                                                        - laboratorního           - sérologické – rychlá aglutinace –

                                                                                                                                           HIT test

                                                                                                           - kultivační

 

Léčba:

Antibiotika, chemoterapeutika

 

Prevence a profylaxe:

Ochrana chovu před zavlečením infekčních chorob

 

 

     Tyf drůbeže

 

U dospělé drůbeže probíhá jako chronické nebo latentní onemocnění. Infikované nosnice zůstávají bacilonosiči.

 

Původce: stejný jako u pulorové nákazy

 

Přenos:

Ø       horizontální          - bacilonosiči

                                      - per os

 

Klinické příznaky:

Ø       násadovými vejci se přenáší onemocnění na potomstvo. Anemie hřebínků, hubnutí, průjem, dehydratace, zvětšení ventrální části dutiny tělní, vzpřímený (tučňákovitý) postoj.

PA nález:

Ø       stopkatá degenerace vaječníku, žloutkové folikuly padají do dutiny tělní vzniká pleuroperitonitis s tvorbou fibrinu a hromaděním výpotku. Záněty vejcovodu s vaječnými konglobáty. Degenerace jater s krváceninami a nekrózami. Tumor sleziny, mozolnaté srdce s fibrinózní perikarditis.

 

Diagnóza:

Stanoví se jako u pul. nákazy.

 

Léčba:

Stejná jako u pulorové nákazy.

 

 

     Paratyf drůbeže

 

Jde o akutně probíhající průjmové onemocnění hrabavé, vodní drůbeže, způsobené jinými druhy salmonel přenosných i na člověka.

Člověk se nakazí nedostatečně tepelně opracovanými potravinami, nebo při zpracování surovin.

 

Původce:             Salmonalla typhimurium

                            Salmonella enteritidis

                            Salmonella bareilly

                            Salmonella anatis

                            Salmonella meleagridis

 

Přenos:

Ø       per os

 

Klinické příznaky:

Ø       inkubační doba- několik hodin až dnů

Ø       zimomřivost, nechutenství, průjem, křeče, hnisavý výtok z očí. Dehydratace, hubnutí, záněty kloubů. Po prodělání onemocnění častý výskyt bacilonosičů.

 

PA nález:

Ø       hemoragický zánět střev

Ø       degenerace jater, slezina s nekrózami, dilatace žlučového měchýře. Degenerace srdečního svalu s hydroperikarditis. Záněty kloubů.

 

Diagnóza:

Stanoví se na základě vyšetření:                     - epizootologického

                                                                        - klinického

                                                                        - patologického

                                                                        - laboratorního           - kultivační

                                                                                                           - sérologické

 

Léčba:

Stejná jako u pulorové nákazy