Tuberkulóza

Tuberkulóza
Autor: MVDr Miroslava Jirková | Datum: 20.12.2008 - 18:25 | Shlédnuto: 3051x

 Tuberkulóza

 

 

Je nakažlivé chronicky probíhající onemocnění hrabavé drůbeže i ptactva. Aviální TBC se mohou nakazit i jiná hospodářská zvířata, ojediněle člověk

 

Původce: Mycobacterium avium gram pozitivní, acidoalkoholorezistentní tyčinka, nativní nátěry se barví podle ZiehlNeelsena.

 

Přenos:

Ø      horizontální – per os

Ø      vertikální je možný

 

Inkubační doba: 20 dní až několik měsíců

 

Klinické příznaky:

Ø      častější výskyt v malochovech u starší drůbeže, v chovech s kontinuelním zástavem. Jde o pomalý průběh nemoci s poklesem snášky, hubnutím, průjmem. Hřebínek je anemický, seschlý. Při postižení kostí a kloubů, kulhání. Dochází také k náhlým úhynům v důsledku ruptury orgánů.

 

PA nález:

Ø      drobné uzlíky se středovou nekrózou v játrech, slezině, střevě, kostní dřeň. Střevní tuberkuly komunikují s luminem střeva - otevřená forma TBC.

 

Diagnóza:

Stanoví se na základě:     - anamnézy

                                      - patologického vyšetření

                                      - laboratorního      - histologického

                                                                  - průkaz původce barvením

                                                                  - kultivačně

-alergické vyšetření (do lalůčku i.d. 0,1 ml tuberkulinu aviárního, posouzení za 48 hodin)

Léčba:

Neexistuje.

 

Prevence a profylaxe:

Ø      dodržovat zásady veterinárně hygienické ochrany chovů

Ø      alergické vyšetření provádět ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech

Ø      zabránit přístupu volně žijícím ptákům.