Výběr psa pro výcvik

Výběr psa pro výcvik
Autor: MVDr Stanislav Kollar | Datum: 22.12.2008 - 06:19 | Shlédnuto: 1609x

Výběr psa pro výcvik

 

                 Obecné zásady výcviku všech psů jsou prakticky stejné. Dříve, nežli se začneme jednotlivými konkrétními cviky zabývat, je nutné si vysvětlit několik teoretických pojmů  a zásad.

                Před  zakoupením psa a zahájením jakéhokoli výcviku bychom si měli ujasnit, na jakou výcvikovou úroveň a k jakému účelu psa chceme vycvičit a podle toho vybíráme nejen plemeno ale posuzujeme i celý komplex povahových vlastností. Především bychom měli mít co nejvíce informací  o předcích našeho budoucího psa (vykonané zkoušky z výkonu, praktická využitelnost, dlouhoěkost) a pak se snažit při výběru štěněte a v prvním roce věku jeho psychické vlastnosti testovat a zhodnotit.

 

     Temperament

        Z hlediska typu temperamentu se dodnes užívá Pavlovovo rozdělení do čtyř skupin:

-         Melancholik (slabý typ)

-         Cholerik (silný nevyvážený typ)

-         Flegmatik (typ silný, vyvážený, nepohyblivý)

-         Sagvinik (typ silný, vyvážený, pohyblivý)

        Toto rozdělení je spíše didaktické, nebo? mezi psy i mezi lidmi velmi vzácně nalezneme vyhraněný typ. Lze však u každého jedince stanovit, ke kterému z těchto čtyř typů se nejvíce přibližuje a plánovat podle toho i případné využití psa.

                                  

Inteligence

             Dle  harvardského psychologa Howarda Gardnera je inteligence schopnost řešit problémy, produkovat výrobky a   přizpůsobit chování, jež závisí na životním uspořádání. Gardnerova teorie byla vytvořena k popsání lidské inteligence, obsahuje však jistá specifika, která jsou i u psů použitelná.

 

A.     Prostorová  inteligence (prostorová pamě? a orientace v prostoru)

B.     Tělesně pohybová inteligence (koordinace pohybů- skok, šplh, chůze po žebříku)

C.     Intrapersonální inteligence (vnímání sama sebe, svých schopností a limitů)

D.     Iterpersonální inteligence (základní schopnosti sociální komunikace  a zařazení se do kolektivu)

E.      Hudební inteligence (neexistují exaktní důkazy o vnímání hudby)

F.      Inteligence logicko-matematická (úroveň možností je u psa podstatně nižší než u člověka, avšak určitá i když malá schopnost abstrakce a porovnávání je  prokazatelná)

G.     Jazyková inteligence (pes je schopen bezpečně rozeznat několik desítek lidských slov, zapamatovat si řadu gest a posunků člověka a na druhé straně dovede své pocity i potřeby sdělit omezenou škálou zvuků a poměrně širší škálou postojů a pohybů)

 

        Kromě těchto základních kriterií posuzujeme ještě řadu dalších významných vlastností, jako např. projevy kořistnického chování,  reakce na nárazové zvuky (střelbu), reakce na zcela nové podněty, závislost na psovodovi, schopnost dlouhodobě se soustředit na výcvik či na práci atd.