Vzteklina (Rabies)

Vzteklina (Rabies)
Autor: MVDr Miroslava Jirková | Datum: 19.12.2008 - 07:21 | Shlédnuto: 2485x

Vzteklina (Rabies, Lyssa)

 

Autor: MVDr Miroslava Jirková

 

Vzteklina je akutní virové onemocnění CNS teplomilných živočichů přenosné na člověka. Projevuje se změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, paralýzami a končí letálně.

Koncem 19. století Louis Pasteur prokázal původce z mozku uhynulého zvířete, rozpracoval intracerebrální způsob intoxikace a položil základy pro antirabickou imunizaci.

 

Původce: neurotropní virus patřící do čeledi Rabdoviridae.Odolává nízkým teplotám (např. při 10 až – 25°C několik měsíců), varem se virus okamžitě ničí, UV záření zvyšuje inaktivaci viru.

 

Podle ekologické klasifikace viru vztekliny rozeznáváme:

- urbálnní vzteklinu (městskou) s výskytem u domácích masožravců měst a venkova

- salvatickou vzteklinu vyskytující se u volně žijících zvířat

 

Přenos:              per kutis po pokousání a kontaminací rány slinami

             ojediněle         per os

                          aerogenně

Virus se šíří po periferních nervech až do CNS, ve slinných žlázách se virus množí a slinami při kousnutí se infikují rány.

 

Inkubační doba: 3 – 8 týdnů, někdy i několik měsíců

 

Klinické příznaky:     podle poškození částí CNS pak tomu odpovídají klinické příznaky

Podle charakteru převládajících klinických příznaků rozlišujeme dvě formy:

1) zuřivou – u této formy rozlišujeme tři stadia

1.      prodromální stadium – trvá 2 – 3 dny jsou pozorovány změny v chování a temperamentu. Agresivní psi jsou přítulní a naopak. Je pozorovaná apatie, fotofobie, nepřirozené pohyby, požírá nestravitelné předměty. Dochází k ochrnutí hltanu a s tím souvisí polykací potíže a výtok slin, oční pupily jsou rozšířené nereagují na zdroj světla, třetí víčko je vyhřezlé. Tělesná teplota je mírně zvýšená

2.    excitační stadium – trvá 3 dny. Objevuje se výrazný neklid až agresivita, napadá vše živé. Záchvaty zuřivosti jsou vystřídané depresí. V důsledku ochrnutí hrtanu a hlasivek vydává nepřirozené zvuky ve vysoké tónině. Jazyk vyčnívá z tlamy s mohutným slintáním. Teplota je zvýšená na 40 – 40,5°C

1.    paralytické stadium – trvá 3 – 5 dní, paralýza začíná na hlavě a šíji, přechází na pánevní končetiny a celé tělo. Teplota klesá pod fyziologickou normu. Smrt nastává ochrnutím dýchacího centra.

 

2) tichou – tady chybí excitační stadium, prodromální příznaky agresivity přechází do stadia paralytického.

 

U koček se projevuje zuřivá forma.

 

Diagnostika: na základě

                       - anamnestických údajů

                       - klinického vyšetření – posouzení pupilárního reflexu na osvit

                       - laboratorního vyšetření – otisk z rohovky oka a vyšetření imunofluorescencí

                       - histologické vyšetření mozku s průkazem Babes-Negriho tělísek

                       - biologický pokus na tkáňových kulturách

Terapie: se neprovádí

 

Prevence a profylaxe: protinákazová opatření směřující k tlumení přírodních zdrojů a preventivní očkování proti vzteklině domácích masožravců. Na území ČR se provádí imunizace lišek ve formě návnad živou vakcínou z atenuovaného viru.

Pro imunizaci domácích masožravců a hospodářských zvířat se používají tkáňové inaktivované vakcíny monovalentní. Pro psi se častěji používají polyvalentní vakcíny. Vakcinace se provádí 1x ročně.